1. Οι χώροι μας

Η βάση μας βρίσκεται σε ιδιόκτητο κτήριο στην Κασσάνδρα και οργανωμένα γραφεία μας βρίσκονται σε κάθε εργοτάξιο που στήνουμε. Για την αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι στην έδρα μας και μεταφερόμενες αποθήκες (containers) για εργοταξιακή χρήση

 Το γραφείο του Διευθυντή της ενεργον α.τ.ε. 

2. Τα μέσα μας

 Τα μηχανήματα και οι εργάτες της Ένεργον παρατεταγμένα σε ένα εργοτάξιο έτοιμοι να πιάσουν δουλειά

Σύμφωνα με το γνωστό ρητό του χώρου των κατασκευών " τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα" και επειδή θέλουμε να είμαστε "μάστορες" σ´αυτό που κάνουμε, έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχουμε. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό σε φορτηγά ελαφρού και βαρέως τύπου, μηχανήματα έργων, όργανα και παρελκόμενα για να κάνουμε την δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο

μενού