Διοίκηση

Ιωσήφ Γεωργιάδης

Συντονισμός εκτέλεσης και οικονομική διαχείριση έργων.

Σπούδασε στην Πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αρχικά στο τμήμα πολιτικών μηχανικών απ' όπου αποφοίτησε το 1988 και κατόπιν στο τμήμα αρχιτεκτόνων. Συνεργάστηκε με αρχιτεκτονικά γραφεία και τεχνικές εταιρείες μέχρι το 1994 που ξεκινά η πορεία της ΕΝΕΡΓΟΝ.

Κατερίνα Λειβαδιώτου

Τεχνική διαχείριση έργων και έλεγχος συστημάτων ποιότητας ασφάλειας κατασκευών

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στην Πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απ´ όπου αποφοίτησε το 1995. Λίγο πριν ολοκληρώσει τις σπουδές της ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία, που ταυτίζεται με αυτή της ΕΝΕΡΓΟΝ.

Στελέχη

Στην εξέλιξη της εταιρείας έχουν συμβάλλει όλοι οι εργαζόμενοι που πέρασαν απο αυτή στα 20 χρόνια της πορείας της. Απο την σημερινή σύνθεση της ομάδας των στελεχών και του προσωπικού που ανέρχεται σε περίπου 50 άτομα, ξεχωριστή θέση κατέχουν οι παρακάτω:

 • Δημήτρης Γεωργιάδης

 • Μέλος Δ.Σ. - Σύμβουλος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (1993)

 • Τηλέμαχος Μανωλάκογλου

 • Μελός Δ.Σ. - Διεύθυνση εργοταξίων
 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ (2002)

 • Άννα Λειβαδιώτου

 • Τοπογραφικές εφαρμογές
 • Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ (2000)

 • Βασιλάκης Μαλανδρής 

 • Μελός Δ.Σ. - Υποστήριξη Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών
 • Τεχνολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΤΕΙ

 • Σοφία Κλή

 • Υπεύθυνη γραμματείας - λογιστηρίου
 • Σπουδές Πληροφορικής

 •  

μενού